Top.Mail.Ru
 
Giám sát

Trong khi đó, không cần biết về điều đó ”.

MonitorHyip là một trong những hệ thống giám sát HYIP phổ biến và hứa hẹn nhất. Trang web ở vị trí đầu tiên trong công cụ tìm kiếm.

Sau khi thêm một dự án để theo dõi, nhiều nhà đầu tư tiềm năng sẽ tìm hiểu về nó.

Trong khi đó, không cần biết về điều đó ”.

Biểu ngữ trên trang web

Trong khi đó, không cần biết về điều đó ”.

Bằng cách đặt một biểu ngữ hấp dẫn trên các trang giám sát, dự án của bạn sẽ không được chú ý trong danh sách các dự án.

Thư điện tử quảng cáo

Trong khi đó, không cần biết về điều đó ”.

Danh sách gửi thư của nhà đầu tư sẽ là một bổ sung tốt để giám sát dự án của bạn. Tất cả các địa chỉ được xác minh và hoạt động. Người đăng ký là những người tham gia tích cực vào các dự án đầu tư, cũng như những người được giới thiệu.

Trong khi đó, không cần biết về điều đó ”.

Trong khi đó, không cần biết về điều đó ”.